Formularze i wzory dokumentów

1.Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnikaPobierz
2.Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPobierz
3.Deklaracja członkowskaPobierz
4.Zmiana wysokości metrów sześciennych wodyPobierz
5.Formularz wniosku o zgodę na remontPobierz
6.Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionegoPobierz
7.Formularz wniosku o wydanie zaświadczeniaPobierz
8.Formularz zgłoszenia zmiany nazwiskaPobierz
9.Formularz podania: zmiana adresu do korespondencjiPobierz
10.Oświadczenie o usunięciu usterki po kontroli przewodów kominowychPobierz
11.Oświadczenie o usunięciu usterki po przeglądzie instalacji gazowejPobierz
12.Oświadczenie dotyczy: umieszczenia danych na domofoniePobierz
13.Wniosek: o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej POD LODOWNIĄPobierz