Informacja dot. jakości wody w studni publicznej przy ul. Pod Lodownią i przy ul. Kościuszki