Informacja o podwyżce

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej POD LODOWNIĄ informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorlice z dnia 30.11.2021 nr.513/XL/2021  od dnia 01.01.2022 roku ulega zmianie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Podwyżce ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( stanowiąca jeden ze składników opłat niezależnych za mieszkanie ) z kwoty 17,50 zł/osobę do kwoty 21,00 zł/ osobę.

Nowe naliczenie czynszowe będzie obowiązywać od dnia 01.01.2022 roku i zostanie Państwu dostarczone w terminie późniejszym.

SPRZĄTANIE  KLATEK  SCHODOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ na podstawie otrzymanego pisma z dnia 02.12.2021r informuje, iż firma sprzątająca podjęła decyzję o podniesieniu opłaty miesięcznej z 12 zł do 15 zł brutto od jednego mieszkania. Od dnia 01.01.2021r obowiązywać będzie nowa stawka w wysokości 15 zł brutto od jednego mieszkania. Usługi sprzątania świadczy GORLICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA.

W związku z powyższym to Państwo zdecydujecie czy usługa sprzątania będzie kontynuowana czy nie. Osoby chcące wycofać swoją wcześniejszą zgodę na sprzątanie prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni Mieszkaniowej. Fakt zmiany zdania potwierdzamy  podpisem w biurze administracji Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przypadku spadku liczby osób deklarujących zgodę na świadczone usługi sprzątania w danej klatce schodowej poniżej 80% , usługa sprzątania zostanie wycofana.

Zaakceptowanie nowych warunków na których świadczone będą usługi sprzątania nie  wymaga potwierdzenia.

Podstawa prawna: Art. 4 ust 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zmianami).