Organy statutowe

Zarząd

Prezes Zarządu: Krzysztof Jędrzejowski
Zastępca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Aneta Roman

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Bucyk
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Angelika Księżyk
Sekretarz Rady Nadzorczej: Jolanta Kiwior
Członek Rady Nadzorczej: Janusz Myśliwy
Członek Rady Nadzorczej: Aleksander Czocher

Komisja GZM

Przewodniczący Komisji GZM: Andrzej Bucyk
Sekretarz Komisji GZM: Aleksander Czocher
Członek Komisji GZM: Janusz Myśliwy

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Angelika Księżyk
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Jolanta Kiwior
Członek Komisji Rewizyjnej: Aleksander Czocher

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni pełnią dyżury w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pod Lodownią 12 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17:00 do 17:30.

W okresie pandemii dyżury zawieszone!