Organy statutowe

Zarząd

Prezes Zarządu: Krzysztof Jędrzejowski
Zastępca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Aneta Roman

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Alicja Bucyk
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Maria Sandecka
Sekretarz Rady Nadzorczej: Grażyna Socha
Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Hudzik
Członek Rady Nadzorczej: Bolesław Roja

Komisja GZM

Przewodniczący Komisji GZM: Bolesław Roja
Sekretarz Komisji GZM: Elżbieta Hudzik
Członek Komisji GZM: Grażyna Socha

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Grażyna Socha
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Maria Sandecka
Członek Komisji Rewizyjnej: Alicja Bucyk

Dyżury Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Lodownią na wniosek członka spółdzielni z wybranym przedstawicielem Rady Nadzorczej, w terminie uzgodnionym z wnoszącym wniosek.