Przepisy prawne

Statut spółdzielni

1.Statut Spółdzielni Mieszkaniowej POD LODOWNIĄPobierz

Regulaminy

 

1. Regulamin zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej i ciepłej wody Pobierz
2. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali Pobierz
3. Regulamin porządku domowego Pobierz
4. Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
5. Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie Pobierz
6. Regulamin udostępnienia dokumentów Pobierz
7. Regulamin zlecania usługi Pobierz
4. Regulamin zasad ustalania i rozliczania Pobierz