Formularze i dokumenty – Wspólnoty

1.Anulowanie adresu do korespondencjiPobierz
2.Oświadczenie o usunięciu usterek z przeglądu gazowegoPobierz
3.Oświadczenie domofonyPobierz
4.Oświadczenie o usunięciu usterek z przeglądu kominiarskiegoPobierz
5.Wniosek o zgodę na przeprowadzenie prac remontowych w lokaluPobierz
6.Zgłoszenie zgonu uprawnionego właściciela lokaluPobierz
7.Zgłoszenie zmiany nazwiskaPobierz
8.Zmiana ilości zadeklarowanej wodyPobierz